therapiewaar stem jouw ziel raakt

Met jouw stem kun je contact maken met dát wat verborgen ligt. En daar gaat stembevrijding over.

Eigenlijk een raar woord…. Stembevrijding. Want jouw stem hoeft niet bevrijd te worden. Wél kan jouw stem je helpen dát te bevrijden wat niet vrij is. Wij zijn onze stemming vaak gaan beheersen. Juist door het resoneren van de stem kun je soms door allerlei laagjes heen lostrillen wat vast zit, ingeperkt, teruggehouden of ingekaderd. Dit heeft een heilzame werking!

Stembevrijding gaat over het van binnenuit stem geven aan wat er in je leeft. Wat bezielt jou en wil zich laten horen? Alles wat je voelt, elke emotie kun je bekrachtigen door jouw zingende stem. Er bestaat geen goed of fout, mooi of lelijk.

Vaak ontstaat er meer ruimte en kom je in contact met jouw kracht, vitaliteit, vreugde én kwetsbaarheid. Ook ontdek je wat je in de weg staat om je vrij en voluit te laten horen en wat je hierin nodig hebt.

Stembevrijding kan aanzetten tot meer inzicht daar waar communicatie geen woorden heeft. Het kan een mooie ingang zijn tot vragen en thema’s waar je dieper naar wilt kijken.