rood_over_elkaar

Roos van Jericho is een bijzonder woestijnplantje. De levenskracht van deze Roos is enorm groot. Ze heeft een manier van leven ontwikkeld om lange tijd in de woestijn zonder water te overleven. Bij gebrek aan water rolt de roos zich op en ziet er dan ogenschijnlijk levenloos uit. Het bolletje laat zich dan meenemen door de wind naar een plek waar ze weer in haar volheid kan leven.

Wanneer de Roos van Jericho water krijgt ontvouwt het zich. Dat wat al aanwezig is, wordt weer zichtbaar. Het openen en sluiten, het vallen en opstaan, zijn processen die zich vele, vele malen herhalen in onszelf. In de Roos van Jericho herken ik veel symboliek in hoe ik kijk en werk in mijn praktijk voor therapie.

Ik wil voor jou als de wind en het water zijn.