pauline dijker

Mijn levenspad liep anders dan ik zelf ooit had bedacht. Door ziekte van mijn man en zijn stervensproces leerde ik omgaan met de eindigheid van het leven. Ik werd mij bewuster van mijn eigen bestaan.

Ik begon mensen te begeleiden in hun rouwproces en hun eenzaamheid. Gaandeweg leerde ik andere mogelijkheden aan te spreken. Ik ben tot Transpersoonlijk Therapeut opgeleid bij het Boswijk Instituut. Dit is een 4jarige opleiding die voortbouwt op inzichten uit de Gestalttherapie, Psychosynthese, Familieopstellingen, Bio-energetica en de Boeddhistische psychologie. Deze opleiding is ervaring- en lichaamsgericht.

Ik zie therapie als een emotioneel bewustwordingsproces, een soort innerlijke schoonmaak. Als verantwoordelijk zijn voor jezelf, voor wie je ten diepste bent en dat je daar naar durft en kunt luisteren. Ik zie therapie niet alleen als heling, maar vooral als een groeiproces, als uitbreiding.

Uit ervaring weet ik dat er moed en bereidheid nodig is om naar jezelf te kijken en te durven voelen wat zich ontvouwt. Ik ervaar het als uitdaging om je bewust te maken van dat wat onbewust sluimert. Ik ga er vanuit dat ieder mens vaardigheden en kracht in zich heeft om met die situaties om te gaan die je op je levenspad kan tegenkomen. Ik wil je ondersteunen om jouw eigen wijsheid naar boven te halen.

Ik heb vier kinderen, ben inmiddels grootmoeder en zet mijn levenservaring en kwaliteiten met liefde en vertrouwen voor jou in.